Vi har slutat publicera kvartalsvisa översikter över statistiken Nya och nedlagda företag

I fortsättningen publiceras en översikt över statistiken en gång om året, i samband med sammanställningen av uppgifterna för det senaste statistikåret. Statistiktabellerna kommer fortfarande att publiceras kvartalsvis.


Senast uppdaterad 10.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/aly_2010-09-10_uut_001_sv.html