Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revidering av juridisk form (25.7.2019)

I statistiken över nya och nedlagda företag har klassificeringen av företag reviderats enligt juridisk form.

Den mest synliga ändringen är att klassen ”32 Ömsesidigt försäkringsbolag” har fallit bort. De företag som fanns under denna klass har i regel överförts till klassen ”53 Ömsesidig skadeförsäkringsförening”. Dessutom skedde en mindre överföring från klassen ”11 Fysisk person” till klassen ”12 Dödsbo, dödsbodelägare”.

Ändringarna gäller år 2013 och nyare uppgifter än det.


Senast uppdaterad 25.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/aly_2019-10-25_uut_001_sv.html