Databastabellerna med uppgifter om arbetsställen har publicerats

Databastabellerna i statistiken över regional företagsverksamhet har nu publicerats på en mer detaljerad nivå. Databastabellerna innehåller uppgifter om anställda och omsättning vid företagens arbetsställen efter region och kommun samt på näringsgrensindelningens 5-siffernivå. Innehållet i de nu uppdaterade databastabellerna motsvarar innehållet i databastabellerna om arbetsställen i företagsregistrets nedlagda årsstatistik.

Statistiken över regional företagsverksamhet innehåller uppgifter om arbetsställen hos företag i Finland fördelade på näringsgren och område. Statistiken omfattar alla aktiva företags arbetsställen.

Förfrågningar: Merja Kiljunen 029 551 3284

 

 


Senast uppdaterad 21.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/alyr_2015-05-21_uut_001_sv.html