Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 22.6.2006

Antalet studerande i den läroplansbaserade grundläggande
yrkesutbildningen var 124 200 år 2005

 

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform till 124 000 år 2005.

Antalet studerande var en procent mer än året innan. Av de studerande var 54 procent män. Antalet nya studerande var 48 500. Andelen nya studerande var 0,6 procent lägre än föregående år.

Uppgifterna om de studerande är uppgifter vid tvärsnittstidpunkten 20.9.

Nya studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning och studerande efter landskap 2005

Utbildning efter landskap Läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning 2005
Nya studerande Studerande
Hela landet totalt 48 510 124 188
Fasta Finland 48 170 123 443
Nyland 9 746 24 204
Östra Nyland 688 1 730
Egentliga Finland 3 641 9 481
Satakunta 2 138 5 851
Egentliga Tavastland 1 821 4 776
Birkaland 4 263 11 099
Päijänne-Tavastland 2 045 5 374
Kymmenedalen 1 697 4 333
Södra Karelen 1 054 2 922
Södra Savolax 1 645 4 106
Norra Savolax 2 856 6 666
Norra Karelen 1 878 4 858
Mellersta Finland 2 598 6 728
Södra Österbotten 2 185 5 611
Österbotten 1 740 4 334
Mellersta Österbotten 889 2 355
Norra Österbotten 4 224 10 797
Kajanaland 704 1 961
Lappland 2 358 6 257
Åland 340 745
Åland 340 745

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Reija Vento (09) 1734 3279, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 22.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2005/01/aop_2005_01_2006-06-22_tie_001_sv.html