Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.8.2006

Antalet personer som avlagt examen inom den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen år 2005 var 31 300

Enligt Statistikcentralen avlade 31 300 studerande examen i läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform år 2005. Antalet utexaminerade var en procent mindre än året innan. Av de utexaminerade var 52 procent män.

Flest examina avlades inom teknik och kommunikation, 39 procent. Näst mest examina avlades inom social-, hälso- och idrottsområdet, 14 procent, inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen, 13 procent, samt inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området, 12 procent. Inom övriga utbildningsområden var procentandelen under 10 procent.

Antalet personer som avlagt examen inom den läroplansbaserade yrkesutbildningen efter landskap 2005

Utbildning efter landskap Läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning 2005
Utexaminerade
Totalt Män Kvinnor
Hela landet totalt 31 276 16 326 14 950
Fasta Finland 31 074 16 218 14 856
Nyland 5 611 2 815 2 796
Östra Nyland 417 239 178
Egentliga Finland 2 358 1 195 1 163
Satakunta 1 366 725 641
Egentliga Tavastland 1 205 613 592
Birkaland 2 945 1 559 1 386
Päijänne-Tavastland 1 300 633 667
Kymmenedalen 1 053 580 473
Södra Karelen 744 378 366
Södra Savolax 1 056 569 487
Norra Savolax 1 922 1 080 842
Norra Karelen 1 293 732 561
Mellersta Finland 1 842 925 917
Södra Österbotten 1 513 814 699
Österbotten 1 074 600 474
Mellersta Österbotten 641 339 302
Norra Österbotten 2 621 1 327 1 294
Kajanaland 600 319 281
Lappland 1 513 776 737
Åland 202 108 94
Åland 202 108 94

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Rossi (09) 1734 3285, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2005/02/aop_2005_02_2006-08-29_tie_002_sv.html