Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.11.2006

Antalet deltagare i utbildningar som förbereder för fristående examen 67 900 år 2005

Enligt Statistikcentralen deltog 67 900 studerande i utbildning i skolform som förbereder för fristående examen under kalenderåret 2005.

Antalet studerande var 12 procent mer än föregående år. Av de studerande deltog 41 procent i utbildningar som förbereder för yrkesinriktade grundexamina, 50 procent för yrkesexamina och 9 procent för specialyrkesexamina. Kvinnornas andel av de studerande var 56 procent.

Antalet nya studerande var 35 600. Hela examen avlades av 16 800 studerande. Av de avlagda examina var 37 procent yrkesinriktade grundexamina, 53 procent yrkesexamina och 10 procent specialyrkesexamina. Kvinnornas andel av de studerande som avlagt examen var 62 procent.

Uppgifterna har samlats in av läroanstalter. Läroavtalsutbildningen ingår inte i dessa uppgifter.

Nya studerande, studerande och studerande som avlagt examen i utbildning som förbereder för fristående examen efter landskap år 2005

Utbildning efter landskap Utbildning som förberedar för fristående examen
Nya studerande Studerande Utexaminerade
Hela landet totalt 35 611 67 903 16 810
Fasta Finland 35 611 67 903 16 810
Nyland 10 380 18 510 3 796
Östra Nyland 514 1 115 272
Egentliga Finland 2 795 5 125 1 246
Satakunta 1 832 3 720 680
Egentliga Tavastland 1 640 2 923 687
Birkaland 3 020 5 764 1 361
Päijänne-Tavastland 892 1 778 548
Kymmenedalen 907 1 775 405
Södra Karelen 531 1 024 237
Södra Savolax 825 1 964 574
Norra Savolax 1 997 3 850 1 090
Norra Karelen 1 304 2 434 840
Mellersta Finland 1 410 3 002 1 075
Södra Österbotten 1 538 2 980 640
Österbotten 712 1 452 299
Mellersta Österbotten 596 1 386 395
Norra Österbotten 2 737 5 600 1 643
Kajanaland 499 899 236
Lappland 1 463 2 583 786
Okänd 19 19 -
Åland - - -
Åland - - -

 

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento, (09) 1734 3279, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 1.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och/eller har avlagt fristående examen under kalenderåret 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2005/03/aop_2005_03_2006-11-02_tie_003_sv.html