Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.11.2006

Antalet deltagare i läroavtalsutbildning 51 300 år 2005

Enligt Statistikcentralen deltog 51 300 studerande i examensinriktad läravtalsutbildning under kalenderåret 2005.

Antalet studerande var 8 procent mer än föregående år. Av de studerande deltog 37 procent i utbildningar som förbereder för yrkesinriktade grundexamina, 35 procent för yrkesexamina och 28 procent för specialyrkesexamina. Kvinnornas andel av de studerande var 51 procent.

Antalet nya studerande var 20 100. Hela examen avlades av 10 100 studerande. Av de avlagda examina var 32 procent yrkesinriktade grundexamina, 39 procent yrkesexamina och 29 procent specialyrkesexamina. Kvinnornas andel av de studerande som avlagt examen var 55 procent.

Uppgifterna har samlats in av anordnare av läroavtalsutbildning.

Nya studerande, studerande och studerande som avlagt examen i läroavtalsutbildning efter landskap år 2005

Utbildningsanordnarens landskap Läroavtalsutbildningen
Nya studerande Studerande Utexaminerade
Hela landet totalt 20 066 51 307 10 111
Fasta Finland 20 026 51 241 10 105
Nyland 7 247 17 669 3 356
Östra Nyland 346 964 270
Egentliga Finland 1 106 3 221 514
Satakunta 798 2 131 507
Egentliga Tavastland 573 1 464 354
Birkaland 1 626 3 948 837
Päijänne-Tavastland 883 2 080 384
Kymmenedalen 475 1 452 263
Södra Karelen 380 1 028 92
Södra Savolax 504 1 274 219
Norra Savolax 741 2 164 473
Norra Karelen 472 1 286 287
Mellersta Finland 1 130 2 737 518
Södra Österbotten 889 1 995 337
Österbotten 500 1 324 323
Mellersta Österbotten 199 666 125
Norra Österbotten 1 096 2 944 562
Kajanaland 197 616 136
Lappland 864 2 278 548
Åland 40 66 6
Åland 40 66 6

 

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento, (09) 1734 3279, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 1.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som deltagit i läroavtals utbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2005/04/aop_2005_04_2006-11-02_tie_004_sv.html