Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.6.2007

Antalet studerande i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen var 125 700 år 2006

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform till 125 700 år 2006.

Antalet nya studerande var 49 000. Både antalet studerande och nya studerande var en procent högre än året innan. 54 procent av de studerande var män.

Totalt två tredjedelar av de studerande studerade teknik och kommunikation (41 %), social- och hälsovård (14 %) samt inom turism, kosthålls- och ekonomibranschen (13 %).

Uppgifterna om de studerande är uppgifter vid tvärsnittstidpunkten 20.9.

Nya studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning och studerande efter landskap 2006

Landskap
(utbildning)
Läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning 2006
Nya studerande Studerande
Hela landet totalt 49 006 125 674
Fasta Finland 48 745 124 996
Nyland 9 823 24 831
Östra Nyland 721 1 789
Egentliga Finland 3 693 9 623
Satakunta 2 212 5 866
Egentliga Tavastland 1 949 4 831
Birkaland 4 460 11 351
Päijänne-Tavastland 2 012 5 243
Kymmenedalen 1 704 4 427
Södra Karelen 1 210 2 998
Södra Savolax 1 646 4 183
Norra Savolax 2 740 6 776
Norra Karelen 1 755 4 874
Mellersta Finland 2 599 6 711
Södra Österbotten 2 100 5 606
Österbotten 1 831 4 548
Mellersta Österbotten 905 2 394
Norra Österbotten 4 310 10 799
Kajanaland 745 1 888
Lappland 2 330 6 258
Åland 261 678
Åland 261 678

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento, (09) 1734 3279, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2006/01/aop_2006_01_2007-06-15_tie_001_sv.html