Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.8.2007

Antalet personer som avlagt examen i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen var 31 100 år 2006

Enligt Statistikcentralen avlade 31 100 studerande examen i läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform år 2006.

Antalet utexaminerade var 0,5 procent mindre än året innan. Männens andel av de studerande som avlagt examen var 52 procent.

Flest examina avlades inom teknik och kommunikation, 39 procent. Näst mest examina avlades inom social-, hälso- och idrottsområdet, 15 procent, inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen, 14 procent, samt inom det företagsekonomiska och administrativa området, 11 procent. Inom övriga utbildningsområden var procentandelen under 10 procent.

Antalet personer som avlagt examen inom den läroplansbaserade yrkesutbildningen efter landskap år 2006

Utbildning efter landskap Läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning 2006
Utexaminerade
Totalt Män Kvinnor
Hela landet totalt 31 119 16 082 15 037
Fasta Finland 30 934 15 974 14 960
Nyland 5 489 2 727 2 762
Östra Nyland 389 235 154
Egentliga Finland 2 367 1 191 1 176
Satakunta 1 416 795 621
Egentliga Tavastland 1 200 633 567
Birkaland 2 947 1 546 1 401
Päijänne-Tavastland 1 359 582 777
Kymmenedalen 1 023 521 502
Södra Karelen 773 399 374
Södra Savolax 952 524 428
Norra Savolax 1 915 1 042 873
Norra Karelen 1 232 679 553
Mellersta Finland 1 743 823 920
Södra Österbotten 1 510 769 741
Österbotten 1 110 601 509
Mellersta Österbotten 664 333 331
Norra Österbotten 2 910 1 511 1 399
Kajanaland 541 305 236
Lappland 1 394 758 636
Åland 185 108 77
Åland 185 108 77

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento, (09) 1734 3279, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2006/02/aop_2006_02_2007-08-29_tie_002_sv.html