Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.11.2007

År 2006 deltog 76 600 i utbildningar som förbereder för fristående examen

Enligt Statistikcentralen deltog 76 600 studerande i utbildning i skolform som förbereder för fristående examen under kalenderåret 2006.

Antalet studerande var 13 procent mer än föregående år. Av de studerande deltog 40 procent i utbildningar som förbereder för yrkesinriktade grundexamina, 50 procent i yrkesexamina och 10 procent för specialyrkesexamina. Kvinnornas andel av de studerande var 55 procent.

Antalet nya studerande var 39 200. Hela examen avlades av 18 100 studerande. Av de avlagda examina var 36 procent yrkesinriktade grundexamina, 55 procent yrkesexamina och 9 procent specialyrkesexamina. Kvinnornas andel av de studerande som avlagt examen var 62 procent.

Uppgifterna har samlats in av läroanstalter. Läroavtalsutbildningen ingår inte i dessa uppgifter.

Nya studerande, studerande och studerande som avlagt examen i utbildning som förbereder för fristående examen efter landskap år 2006

Utbildning efter landskap Nya studerande Studerande Utexaminerade
Hela landet totalt 39 240 76 566 18 064
Fasta Finland 39 216 76 495 18 041
Nyland 11 193 20 544 3 952
Östra Nyland 541 1 215 270
Egentliga Finland 3 048 6 066 1 322
Satakunta 1 859 3 443 738
Egentliga Tavastland 2 095 3 718 793
Birkaland 2 942 6 046 1 722
Päijänne-Tavastland 1 057 2 263 424
Kymmenedalen 1 026 1 777 313
Södra Karelen 512 932 239
Södra Savolax 806 1 824 561
Norra Savolax 1 930 3 990 1 052
Norra Karelen 1 660 3 342 919
Mellersta Finland 2 250 4 459 1 145
Södra Österbotten 1 599 3 201 786
Österbotten 919 1 811 325
Mellersta Österbotten 593 1 302 315
Norra Österbotten 2 959 6 130 1 841
Kajanaland 420 1 036 325
Lappland 1 807 3 396 999
Åland 24 71 23
Åland 24 71 23

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento, (09) 1734 3279, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 1.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och/eller har avlagt fristående examen under kalenderåret 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2006/03/aop_2006_03_2007-11-01_tie_003_sv.html