Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.11.2007

Antalet deltagare i läroavtalsutbildning 54 600 år 2006

Enligt Statistikcentralen deltog 54 600 studerande i examensinriktad läroavtalsutbildning under kalenderåret 2006.

Antalet studerande var 6 procent mer än föregående år. Av de studerande deltog 40 procent i utbildningar som förbereder för yrkesinriktade grundexamina, 34 procent i yrkesexamina och 26 procent för specialyrkesexamina. Bland de studerande fanns nästan lika många män som kvinnor.

Antalet nya studerande var 21 800. Hela examen avlades av 11 100 studerande. Av de avlagda examina var 30 procent yrkesinriktade grundexamina, 39 procent yrkesexamina och 31 procent specialyrkesexamina. Kvinnornas andel av de studerande som avlagt examen var 55 procent.

Uppgifterna har samlats in av anordnare av läroavtalsutbildning.

Nya studerande, studerande och studerande som avlagt examen i läroavtalsutbildning efter landskap år 2006

Anordnare av läroavtalsutbildning
efter landskap
Läroavtalsutbildning
Nya studerande Studerande Utexaminerade
Hela landet totalt 21 793 54 632 11 097
Fasta Finland 21 734 54 521 11 087
Nyland 8 047 19 604 3 841
Östra Nyland 456 984 152
Egentliga Finland 1 589 3 687 700
Satakunta 811 2 125 494
Egentliga Tavastland 617 1 532 342
Birkaland 1 747 4 186 787
Päijänne-Tavastland 971 2 304 267
Kymmenedalen 439 1 362 350
Södra Karelen 298 1 022 232
Södra Savolax 567 1 445 271
Norra Savolax 816 2 115 503
Norra Karelen 446 1 195 256
Mellersta Finland 1 003 2 729 540
Södra Österbotten 1 199 2 598 438
Österbotten 469 1 320 379
Mellersta Österbotten 198 669 131
Norra Österbotten 1 024 2 746 627
Kajanaland 247 615 142
Lappland 790 2 283 635
Åland 59 111 10
Åland 59 111 10

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento, (09) 1734 3279, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 1.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som deltagit i läroavtals utbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2006/04/aop_2006_04_2007-11-01_tie_004_sv.html