Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.6.2008

Antalet studerande i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen var 126 100 år 2007

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform till 126 100 år 2007.

Antalet nya studerande var 48 500. Antalet studerande var 0,3 procent fler och antalet nya studerande en procent färre än året innan. 54 procent av de studerande var män.

Totalt två tredjedelar av de studerande studerade teknik och kommunikation (42 %), social- och hälsovård (14 %) samt inom turism, kosthålls- och ekonomibranschen (13 %).

Uppgifterna om de studerande är uppgifter vid tvärsnittstidpunkten 20.9.

Nya studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning och studerande efter landskap 2007

Utbildningslandskap Läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning 2007
Nya studerande Studerande
Hela landet totalt 48 486 126 085
Fasta Finland 48 186 125 338
Nyland 9 671 24 869
Östra Nyland 748 1897
Egentliga Finland 3 752 9 634
Satakunta 2 243 5 911
Egentliga Tavastland 1 977 4 937
Birkaland 4 469 11 244
Päijänne-Tavastland 2 075 5 448
Kymmenedalen 1 567 4 381
Södra Karelen 1 119 2 934
Södra Savolax 1 537 4 154
Norra Savolax 2 978 6 946
Norra Karelen 1 734 4 893
Mellersta Finland 2 642 6 661
Södra Österbotten 2 155 5 761
Österbotten 1 634 4 423
Mellersta Österbotten 845 2 400
Norra Österbotten 4 150 10 816
Kajanaland 736 1 900
Lappland 2 154 6129
Åland 300 747
Åland 300 747

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento, (09) 1734 3279, koulutus.tilastot@stat.fi

Statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 16.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2007/01/aop_2007_01_2008-06-16_tie_001_sv.html