Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.8.2008

Antalet personer som avlagt examen i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen var 32 100 år 2007

Enligt Statistikcentralen avlade 32 100 studerande examen i läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform år 2007.

Antalet utexaminerade var 3 procent mer än året innan. Männens andel av de studerande som avlagt examen var 52 procent.

Flest examina avlades inom teknik och kommunikation, 39 procent. Näst mest examina avlades inom social-, hälsovårds- och idrottsbranschen, 15 procent, inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen, 13 procent, samt inom företagsekonomi och administration, 11 procent. Inom övriga utbildningsområden var procentandelen under 10 procent.

Antalet personer som avlagt examen inom den läroplansbaserade yrkesutbildningen efter landskap år 2007

Utbildningslandskap Läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning 2007
Utexaminerade
Totalt Män Kvinnor
Hela landet totalt 32 106 16 770 15 336
Fasta Finland 31 929 16 681 15 248
Nyland 5 872 2 873 2 999
Östra Nyland 436 253 183
Egentliga Finland 2 526 1 317 1 209
Satakunta 1 495 839 656
Egentliga Tavastland 1 214 642 572
Birkaland 3 031 1 682 1 349
Päijänne-Tavastland 1 315 621 694
Kymmenedalen 1 049 552 497
Södra Karelen 832 425 407
Södra Savolax 1 066 580 486
Norra Savolax 1 944 1 089 855
Norra Karelen 1 280 702 578
Mellersta Finland 1 830 909 921
Södra Österbotten 1 510 827 683
Österbotten 1 211 611 600
Mellersta Österbotten 665 347 318
Norra Österbotten 2 722 1 441 1 281
Kajanaland 473 252 221
Lappland 1 458 719 739
Åland 177 89 88
Åland 177 89 88

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento, (09) 1734 3279, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2007/02/aop_2007_02_2008-08-29_tie_002_sv.html