Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.11.2008

År 2007 deltog 77 100 i utbildningar som förbereder för fristående examen

Enligt Statistikcentralen deltog 77 100 studerande i utbildning i skolform som förbereder för fristående examen under kalenderåret 2007.

Antalet studerande var en procent mer än föregående år. Av de studerande deltog 41 procent i utbildningar som förbereder för yrkesinriktade grundexamina. För yrkesexamina var motsvarande andel 49 procent och för specialyrkesexamina 10 procent. Kvinnornas andel av de studerande var 57 procent.

Antalet nya studerande var 37 600. Hela examen avlades av 19 100 studerande. Av de avlagda examina var 37 procent yrkesinriktade grundexamina, 54 procent yrkesexamina och 9 procent specialyrkesexamina. Kvinnornas andel av de studerande som avlagt examen var 63 procent.

Uppgifterna har samlats in av läroanstalter. Läroavtalsutbildningen ingår inte i dessa uppgifter.

Nya studerande, studerande och utexaminerade i utbildning som förbereder för fristående examen efter landskap år 2007

Utbildning efter landskap Nya studerande Studerande Utexaminerade
Hela landet totalt 37 601 77 099 19 100
Fasta Finland 37 524 76 990 19 071
Nyland 10 334 20 244 4 316
Östra Nyland 299 781 220
Egentliga Finland 2 870 6 000 1 490
Satakunta 2 057 4 254 1 035
Egentliga Tavastland 1 670 3 399 932
Birkaland 3 247 6 873 1 913
Päijänne-Tavastland 1 043 1 790 461
Kymmenedalen 1 135 2 151 419
Södra Karelen 635 1 139 296
Södra Savolax 945 2 122 622
Norra Savolax 2 092 4 372 1 269
Norra Karelen 1 295 3 083 868
Mellersta Finland 2 043 3 893 1 108
Södra Österbotten 1 171 2 924 839
Österbotten 776 1 739 327
Mellersta Österbotten 630 1 332 275
Norra Österbotten 2 987 6 254 1 538
Kajanaland 497 1 131 231
Lappland 1 759 3 441 909
Okänd 39 68 3
Åland 77 109 29
Åland 77 109 29

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento, (09) 1734 3279, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 3.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och/eller har avlagt fristående examen under kalenderåret 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2007/03/aop_2007_03_2008-11-03_tie_003_sv.html