Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 28.8.2009

Antalet personer som avlagt examen i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen var 32 500 år 2008

Enligt Statistikcentralen avlade 32 500 studerande examen i läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform år 2008.

Antalet utexaminerade var en procent mer än året innan. Männens andel av de studerande som avlagt examen var 52 procent.

Flest examina avlades inom teknik och kommunikation, 40 procent. Näst mest examina avlades inom social-, hälso- och idrottsområdet, 15 procent, inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen, 13 procent, samt inom det företagsekonomiska och administrativa området, 10 procent. Inom övriga utbildningsområden var procentandelen under 10 procent.

Antalet personer som avlagt examen inom den läroplansbaserade yrkesutbildningen efter landskap år 2008

Utbildningslandskap Läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning 2008
Utexaminerade
Totalt Män Kvinnor
Hela landet totalt 32 458 17 031 15 427
Fasta Finland 32 231 16 920 15 311
Nyland 5 758 2 925 2 833
Östra Nyland 422 250 172
Egentliga Finland 2 461 1 232 1 229
Satakunta 1 490 846 644
Egentliga Tavastland 1 222 649 573
Birkaland 3 217 1 820 1 397
Päijänne-Tavastland 1 305 604 701
Kymmenedalen 1 049 577 472
Södra Karelen 779 405 374
Södra Savolax 1 107 613 494
Norra Savolax 2 011 1 070 941
Norra Karelen 1 297 699 598
Mellersta Finland 1 806 869 937
Södra Österbotten 1 559 840 719
Österbotten 1 201 659 542
Mellersta Österbotten 682 322 360
Norra Österbotten 2 886 1 492 1 394
Kajanaland 519 289 230
Lappland 1 460 759 701
Åland 227 111 116
Åland 227 111 116

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento, (09) 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 28.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2008/02/aop_2008_02_2009-08-28_tie_002_sv.html