Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.11.2009

År 2008 deltog 78 200 i utbildningar som förbereder för fristående examen

Enligt Statistikcentralen deltog 78 200 studerande i utbildning i skolform som förbereder för fristående examen under kalenderåret 2008.

Antalet studerande var en procent mer än föregående år. Av de studerande deltog 44 procent i utbildningar som förbereder för yrkesinriktade grundexamina. För yrkesexamina var motsvarande andel 47 procent och för specialyrkesexamina 9 procent. Kvinnornas andel av de studerande var 57 procent.

Antalet nya studerande var 38 800. Hela examen avlades av 17 800 studerande. Av de avlagda examina var 38 procent yrkesinriktade grundexamina, 52 procent yrkesexamina och 10 procent specialyrkesexamina. Kvinnornas andel av de studerande som avlagt examen var 62 procent.

Uppgifterna har samlats in av läroanstalter. Läroavtalsutbildningen ingår inte i dessa uppgifter.

Nya studerande, studerande och utexaminerade i utbildning som förbereder för fristående examen efter landskap år 2008

Utbildning efter landskap Nya studerande Studerande Utexaminerade
Hela landet totalt 38 761 78 177 17 847
Fasta Finland 38 720 78 080 17 809
Nyland 11 089 20 880 4 231
Östra Nyland 262 724 198
Egentliga Finland 3 123 6 504 1 300
Satakunta 1 908 3 880 808
Egentliga Tavastland 1 591 2 753 642
Birkaland 3 372 6 801 1 528
Päijänne-Tavastland 859 1 874 412
Kymmenedalen 811 1 941 476
Södra Karelen 584 1 125 279
Södra Savolax 728 1 737 546
Norra Savolax 2 122 4 311 946
Norra Karelen 1 477 3 244 876
Mellersta Finland 2 421 4 795 1 143
Södra Österbotten 1 326 2 692 818
Österbotten 1 123 2 018 390
Mellersta Österbotten 596 1 298 240
Norra Österbotten 3 098 6 587 1 710
Kajanaland 491 1 203 247
Lappland 1 739 3 597 1 004
Okänd - 116 15
Åland 41 97 38
Åland 41 97 38

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento, (09) 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 3.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och/eller har avlagt fristående examen under kalenderåret 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2008/03/aop_2008_03_2009-11-03_tie_003_sv.html