Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.11.2009

Antalet deltagare i läroavtalsutbildning 70 000 år 2008

Enligt Statistikcentralen deltog 70 000 studerande i examensinriktad läroavtalsutbildning under kalenderåret 2008.

Antalet studerande var 11 procent mer än föregående år. Av de studerande deltog 45 procent i utbildningar som förbereder för yrkesinriktade grundexamina. För yrkesexamina var motsvarande andel 32 procent och för specialyrkesexamina 23 procent. Kvinnornas andel av de studerande var under hälften, 46 procent.

Antalet nya studerande var 28 000. Hela examen avlades av 12 200 studerande. Av de avlagda examina var 33 procent yrkesinriktade grundexamina, 40 procent yrkesexamina och 27 procent specialyrkesexamina. Kvinnornas andel av de studerande som avlagt examen var 52 procent.

Uppgifterna har samlats in av anordnare av läroavtalsutbildning.

Nya studerande, studerande och utexaminerade i läroavtalsutbildning efter landskap år 2008

Anordnare av läroavtalsutbildning
efter landskap
Läroavtalsutbildning
Nya studerande Studerande Utexaminerade
Hela landet totalt 28 013 70 037 12 193
Fasta Finland 27 967 69 873 12 148
Nyland 10 056 25 220 4 279
Östra Nyland 639 1 558 270
Egentliga Finland 2 459 5 672 766
Satakunta 879 2 412 567
Egentliga Tavastland 749 1 817 400
Birkaland 2 077 5 298 944
Päijänne-Tavastland 846 2 668 392
Kymmenedalen 595 1 508 247
Södra Karelen 347 1 058 212
Södra Savolax 487 1 413 296
Norra Savolax 846 2 036 454
Norra Karelen 486 1 350 304
Mellersta Finland 1 090 2 753 596
Södra Österbotten 2 806 5 681 613
Österbotten 656 1 572 442
Mellersta Österbotten 261 701 138
Norra Österbotten 1 518 4 106 621
Kajanaland 271 749 157
Lappland 899 2 301 450
Åland 46 164 45
Åland 46 164 45

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento, (09) 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 3.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som deltagit i läroavtals utbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2008/04/aop_2008_04_2009-11-03_tie_004_sv.html