Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.8.2010

Antalet personer som avlagt examen i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen var 33 600 år 2009

Enligt Statistikcentralen avlade 33 600 studerande examen i läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform år 2009. Antalet utexaminerade var 3 procent mer än året innan. Männens andel av de studerande som avlagt examen var 53 procent. Flest examina avlades inom teknik och kommunikation, 42 procent. Näst mest examina avlades inom sosial-, hälso- och idrottsområdet, 15 procent, inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen, 13 procent, samt inom företagsekonomiska och administrativa området, 10 prosent. Inom övriga utbildningsområden var procentandelen under 10 prosent.

Antalet personer som avlagt examen inom läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning efter landskap år 2009 1)

Utbildningslandskap Utexaminerade totalt Utexaminerade, männen Utexaminerade, kvinnor
Hela landet totalt 33 566 17 803 15 763
Fasta landet 33 351 17 701 15 650
Nyland 6 273 3 234 3 039
Östra Nyland 456 300 156
Egentliga Finland 2 542 1 284 1 258
Satakunta 1 666 945 721
Egentliga Tavastland 1 347 738 609
Birkaland 3 001 1 689 1 312
Päijänne-Tavastland 1 409 672 737
Kymmenedalen 1 132 602 530
Södra Karelen 818 425 393
Södra Savolax 1 073 581 492
Norra Savolax 1 951 1 061 890
Norra Karelen 1 325 735 590
Mellersta-Finland 1 868 909 959
Södra Österbottom 1 608 870 738
Österbottom 1 277 685 592
Mellersta Österbotten 665 338 327
Norra Österbottom 2 867 1 492 1 375
Kajanaland 558 341 217
Lappland 1 515 800 715
Åland 215 102 113
Åland 215 102 113
1) Exkl. läroavtalsutbildning.

Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento (09) 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.08.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2009/02/aop_2009_02_2010-08-30_tie_002_sv.html