Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.11.2010

År 2009 deltog 84 400 i utbildningar som förbereder för fristående examen

Enligt Statistikcentralen deltog 84 400 studerande i utbildning i skolform som förbereder för fristående examen under kalenderåret 2009. Antalet studerande var 8 procent mer än föregående år. Av de studerande deltog 45 procent i utbildningar som förbereder för yrkesinriktade grundexamina. För yrkesexamina var motsvarande andel 46 procent och för specialyrkesexamina 9 procent. Kvinnornas andel av de studerande var 56 procent. Antalet nya studerande var 43 600. Hela examen avlades av 18 500 studerande. Av de avlagda examina var 41 procent yrkesinriktade grundexamina, 51 procent yrkesexamina och 8 procent specialyrkesexamina. Kvinnornas andel av de studerande som avlagt examen var 61 procent. Uppgifterna har samlats in av läroanstalter. Läroavtalsutbildningen ingår inte i dessa uppgifter.

Nya studerande, studerande och utexaminerade i utbildning som förbereder för fristående examen efter landskap år 2009 1)

Utbildning efter landskap Nya studerande totalt Studerande totalt Utexaminerade totalt
Hela landet totalt 43 621 84 400 18 541
Fasta landet 43 620 84 349 18 515
Nyland 11 459 21 183 4 146
Östra Nyland 391 872 180
Egentliga Finland 3 314 6 889 1 232
Satakunta 1 850 3 829 841
Egentliga Tavastland 1 906 3 433 571
Birkaland 4 018 7 352 1 524
Päijänne-Tavastland 1 352 2 453 578
Kymmenedalen 939 1 968 445
Södra Karelen 746 1 263 279
Södra Savolax 785 1 877 619
Norra Savolax 2 279 4 544 1 072
Norra Karelen 1 643 3 506 990
Mellersta-Finland 2 815 5 266 1 364
Södra Österbotten 1 611 3 367 837
Österbotten 1 645 2 732 343
Mellersta Österbotten 653 1 375 259
Norra Österbotten 3 753 7 346 1 858
Kajanaland 725 1 531 286
Lappland 1 727 3 554 1 087
Okänd 9 9 4
Åland 1 51 26
Åland 1 51 26
1) Exkl. läroavtalsutbildning.

Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento (09) 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och/eller har avlagt fristående examen under kalenderåret 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2009/03/aop_2009_03_2010-11-03_tie_003_sv.html