Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.11.2010

Antalet deltagare i läroavtalsutbildning 66 000 år 2009

Enligt Statistikcentralen deltog 66 000 studerande i examensinriktad läroavtalsutbildning under kalenderåret 2009. Antalet studerande var 6 procent mindre än året innan. Av de studerande deltog 43 procent i utbildningar som förbereder för yrkesinriktaade grundexamin. För yrkesexamina var motsvarande andel 32 procent och för specialyrkesexamina 25 procent. Kvinnornas andel av de studerande var under hälften, 47 procent. Antalet nya studerande var 20 100. Hela examen avlades av 14 300 studerande. Av de avlagda examina var 39 procent yrkesinriktade grundexamina, 37 procent yrkesexamina och 24 procent specialyrkesexamina. Kvinnornas andel av de studerande som avlagt examen var 50 procent. Uppgifterna har samlats in av anordnare av läroavtalsutbildning.

Nya studerande, studerande och utexaminerade i läroavtalsutbildning efter landskap år 2009

Utbildningsladskap Nya studerande totalt Studerande totalt Utexaminerade totalt
Hela landet totalt 20 121 65 997 14 320
Fasta landet 20 073 65 871 14 306
Nyland 7 576 23 664 5 049
Östra Nyland 514 1 518 250
Egentliga Finland 1 479 5 508 1 084
Satakunta 652 2 117 560
Egentliga Tavastland 397 1 507 367
Birkaland 1 783 5 167 1 316
Päijänne-Tavastland 728 2 435 484
Kymmenedalen 404 1 438 385
Södra Karelen 330 1 039 334
Södra Savolax 413 1 292 246
Norra Savolax 650 1 893 400
Norra Karelen 374 1 215 290
Mellersta-Finland 933 2 646 593
Södra Österbotten 1 365 5 622 1 385
Österbotten 425 1 336 229
Mellersta Österbotten 258 743 146
Norra Österbotten 1 266 4 093 799
Kajanaland 268 704 148
Lappland 258 1 934 241
Åland 48 126 14
Åland 48 126 14

Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento (09) 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som deltagit i läroavtals utbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2009/04/aop_2009_04_2010-11-03_tie_004_sv.html