Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 22.6.2011

Antalet studerande i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen var 133 800 år 2010

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform till 133 800 år 2010. Antalet nya studerande var 50 700. Antalet studerande var 2 procent fler och antalet nya studerande 0,4 procent mindre än året innan. 53 procent av de studerande var män. Den största delen studerande studerade teknik och kommunication (42 %), sosial- och hälsovård (16 %) samt inom turism, kosthålls- och ekonomibranschen (12 %). Uppgifterna om de studerande är uppgifter vid tvärsnittstidpunkten 20.9.

Studerande i läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning efter utbildningsområde 2010 1)

Utbildningsområde Nya studerande totalt Nya studerande, kvinnor Studerande totalt Studerande, kvinnor
Totalt 50 713 24 551 133 770 62 508
Det humanistiska och pedagogiska området 821 629 2 388 1 843
Kulturbranschen 3 801 2 500 10 155 6 646
Företagsekonomiska och administrativa området 5 723 3 562 14 804 9 070
Det naturvetenskapliga området 1 623 253 4 686 613
Teknik och kommunikationsbranschen 20 596 4 084 56 631 10 201
Naturbruk och miljöområdet 2 787 1 557 7 015 3 796
Social-, hälso- och idrottsområdet 8 146 7 116 20 773 18 387
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 6 665 4 755 16 296 11 753
Annan utbildning 551 95 1 022 199
1) Exkl. läroavtalsutbildning.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento (09) 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som deltagit i läroavtals utbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2010/01/aop_2010_01_2011-06-22_tie_001_sv.html