Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.11.2011

År 2010 deltog 86 400 i utbildningar som förbereder för fristående examen

Enligt Statistikcentralen deltog 86 400 studerande i utbildning i skolform som förbereder för fristående examen under kalenderåret 2010. Antalet studerande var 2 procent mer än föregående år. Av de studerande deltog 48 procent i utbildningar som förbereder för yrkesinriktade grundexamina. För yrkesexamina var motsvarande andel 44 procent och för specialyrkesexamina 8 procent. Kvinnornas andel av de studerande var 54 procent. Antalet nya studerande var 43 700. Hela examen avlades av 18 900 studerande. Av de avlagda examina var 43 procent yrkesinriktade grundexamina, 49 procent yrkesexamina och 8 procent specialyrkesexamina. Kvinnornas andel av de studerande som avlagt examen var 60 procent. Uppgifterna har samlats in av läroanstalter. Läroavtalsutbildningen ingår inte i dessa uppgifter.

Nya studerande, studerande och utexaminerade i utbildning som förbereder för fristående examen efter utbildningsområde 2010 1)

Utbildningsområde Nya studerande totalt Studerande totalt Utexaminerade totalt
Totalt 43 655 86 391 18 949
Det humanistiska och pedagogiska området 606 1 522 387
Kulturbranschen 1 451 2 879 395
Företagsekonomiska och administrativa området 6 678 13 845 3 448
Det naturvetenskapliga området 697 1 824 247
Teknik och kommunikationsbranschen 17 297 30 312 5 827
Naturbruk och miljöområdet 2 997 6 585 1 208
Social-, hälso- och idrottsområdet 9 439 20 720 5 061
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 4 490 8 704 2 376
1) Exkl. läroavtalsutbildning.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento (09) 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2010/03/aop_2010_03_2011-11-03_tie_003_sv.html