Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Yrkesutbildning 2010

2010
Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och/eller har avlagt fristående examen under kalenderåret
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Personer som deltagit i läroavtals utbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor