Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Yrkesutbildning 2011, Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret

2011
Studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och/eller har avlagt fristående examen under kalenderåret
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2011/03/index_sv.html