Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.6.2013

Antalet studerande i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen var 132 600 år 2012

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform till 132 600 år 2012. Antalet nya studerande var 50 000. Antalet studerande och antalet nya studerande var en procent färre än året innan. 53 procent av de studerande var män. Den största delen studerande studerade teknik och kommunikation (42 %), sosial- och hälsovård (16 %) samt inom turism, kosthålls- och ekonomibranschen (12 %). Uppgifterna om de studerande är uppgifter vid tvärsnittstidpunkten 20.9.

Studerande i läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning efter utbildningsområde 2012 1)

Utbildningsområde Nya studerande, totalt Nya studerande, kvinnor Studerande, totalt Studerande, kvinnor
Totalt 50 002 23 973 132 554 61 761
Det humanistiska och pedagogiska området 783 604 2 224 1 726
Kulturbranschen 3 482 2 327 9 595 6 211
Företagsekonomiska och administrativa området 5 908 3 626 15 298 9 159
Det naturvetenskapliga området 1 494 176 4 156 479
Teknik och kommunikationsbranschen 20 750 4 019 55 929 10 012
Naturbruk och miljöområdet 2 650 1 457 6 788 3 650
Social-, hälso- och idrottsområdet 8 275 7 235 21 422 18 803
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 6 315 4 458 16 181 11 516
Annan utbildning 345 71 961 205
1) Exkl. läroavtalsutbildning.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Auvinen 09 1734 3569, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som deltagit i läroavtals utbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2012/01/aop_2012_01_2013-06-19_tie_001_sv.html