Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.8.2013

Antalet personer som avlagt examen i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen var 36 500 år 2012

Enligt Statistikcentralen avlade 36 500 studerande examen i läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform år 2012. Antalet utexaminerade var 3,5 procent mer än året innan. Männens andel av de studerande som avlagt examen var 52 procent. Flest examina avlades inom teknik och kommunikation, 42 procent. Näst mest examina avlades inom social-, hälso- och idrottsområdet, 17 procent, inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen, 12 procent, samt inom företagsekonomiska och administrativa området, 11 procent. Inom övriga utbildningsområden var procentandelen under 10 procent.

Antalet personer som avlagt examen inom läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning efter utbildningsområde 2012 1)

Utbildningsområde Utexaminerade, totalt Utexaminerade, männen Utexaminerade, kvinnor
Totalt 36 532 19 110 17 422
Det humanistiska och pedagogiska området 643 118 525
Kulturbranschen 2 684 903 1 781
Företagsekonomiska och administrativa området 4 152 1 473 2 679
Det naturvetenskapliga området 1 104 980 124
Teknik och kommunikationsbranschen 15 206 12 548 2 658
Naturbruk och miljöområdet 1 879 857 1 022
Social-, hälso- och idrottsområdet 6 066 628 5 438
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 4 236 1 146 3 090
Annan utbildning 562 457 105
1) Exkl. läroavtalsutbildning.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Auvinen 09 1734 3569, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2012/02/aop_2012_02_2013-08-29_tie_002_sv.html