Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 6.11.2013

År 2012 deltog 88 400 i utbildningar som förbereder för fristående examen

Enligt Statistikcentralen deltog 88 400 studerande i utbildning i skolform som förbereder för fristående examen under kalenderåret 2012. Antalet studerande var 0,3 procent mindre än året innan. Av de studerande deltog 51 procent i utbildningar som förbereder för yrkesinriktade grundexamina. För yrkesexamina var motsvarande andel 41 procent och för specialyrkesexamina 8 procent. Kvinnornas andel av de studerande var 55 procent. Antalet nya studerande var 43 100. Hela examen avlades av 21 200 studerande. Av de avlagda examina var 48 procent yrkesinriktade grundexamina, 45 procent yrkesexamina och 7 procent specialyrkesexamina. Kvinnornas andel av de studerande som avlagt examen var 60 procent. Uppgifterna har samlats in av läroanstalter. Läroavtalsutbildningen ingår inte i dessa uppgifter.

Nya studerande, studerande och utexaminerade i utbildning som förbereder för fristående examen efter utbildningsområde 2012 1)

Utbildningsområde Nya studerande totalt Studerande totalt Utexaminerade totalt
Totalt 43 110 88 363 21 232
Det humanistiska och pedagogiska området 612 1 573 410
Kulturbranschen 1 271 3 039 677
Företagsekonomiska och administrativa området 6 608 13 783 3 612
Det naturvetenskapliga området 632 1 600 225
Teknik och kommunikationsbranschen 16 688 30 200 6 136
Naturbruk och miljöområdet 2 991 6 927 1 538
Social-, hälso- och idrottsområdet 10 165 23 083 6 378
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 4 143 8 158 2 256
1) Exkl. läroavtalsutbildning.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento 09 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 6.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2012/03/aop_2012_03_2013-11-06_tie_003_sv.html