Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 6.11.2013

Antalet deltagare i läroavtalsutbildning 55 600 år 2012

Enligt Statistikcentralen deltog 55 600 studerande i examensinriktad läroavtalsutbildning under kalenderåret 2012. Antalet studerande var 2 procent mindre än året innan. Av de studerande deltog 36 procent i utbildningar som förbereder för yrkesinriktade grundexamina. För yrkesexamina var motsvarande andel 34 procent och för specialyrkesexamina 30 procent. Kvinnornas andel av de studerande var 53 procent. Antalet nya studerande var 20 900. Hela examen avlades av 13 000 studerande. Av de avlagda examina var 31 procent yrkesinriktade grundexamina, 39 procent yrkesexamina och 30 procent specialyrkesexamina. Kvinnornas andel av de studerande som avlagt examen var 55 procent. Uppgifterna har samlats in av anordnare av läroavtalsutbildning.

Antalet nya studerande, studerande och utexaminerade i läroavtalsutbildning efter utbildningsområde 2012

Utbildningsområde Nya studerande totalt Studerande totalt Utexaminerade totalt
Totalt 20 911 55 554 13 039
Det humanistiska och pedagogiska området 531 1 322 310
Kulturbranschen 454 1 347 273
Företagsekonomiska och administrativa området 7 641 20 139 5 127
Det naturvetenskapliga området 90 441 159
Teknik och kommunikationsbranschen 6 241 17 467 3 793
Naturbruk och miljöområdet 440 1 240 251
Social-, hälso- och idrottsområdet 3 164 8 416 1 946
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 2 350 5 182 1 180

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento 09 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 6.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och/eller har avlagt fristående examen under kalenderåret 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2012/04/aop_2012_04_2013-11-06_tie_004_sv.html