Taulukko 3. Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet koulutuslajeittain 2014

  Oppilaitosmuotoinen koulutus Naiset Oppisopimuskoulutus Naiset Yhteensä Naiset
Koulutuslajit yhteensä 59 468 31 384 12 519 6 934 71 987 38 318
Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus 36 948 17 517 139 68 37 087 17 585
Näyttötutkintoon valmistava ammatillinen peruskoulutus 11 252 7 019 4 889 2 776 16 141 9 795
Ammattitutkintoon valmistava koulutus 9 406 5 801 3 942 2 109 13 348 7 910
Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus 1 862 1 047 3 549 1 981 5 411 3 028

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Reija Vento 029 551 3279, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. 2014, Taulukko 3. Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet koulutuslajeittain 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2014/aop_2014_2015-09-23_tau_003_fi.html