Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 27.9.2016

Antalet nya studerande i yrkesutbildning 122 200 år 2015

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet nya studerande i yrkesutbildning som leder till examen till totalt 122 200 under kalenderåret 2015. Av de nya studerande studerade 48 400 i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen för unga, 36 300 i grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen och 37 500 i yrkesinriktad tilläggsutbildning (yrkes- och specialyrkesexamina). Antalet nya studerande var en procent mer än föregående år.

Nya studerande i yrkesutbildning efter utbildningsområdet och kön 2015

Nya studerande i yrkesutbildning efter utbildningsområdet och kön 2015

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento 029 551 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (110,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 27.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2015/aop_2015_2016-09-27_tie_001_sv.html