Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 27.9.2017

Antalet nya studerande i yrkesutbildning 125 600 år 2016

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet nya studerande i yrkesutbildning som leder till examen till totalt 125 600 under kalenderåret 2016. Av de nya studerande studerade 47 100 i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen för unga, 38 600 i grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen och 39 900 i yrkesinriktad tilläggsutbildning (yrkes- och specialyrkesexamina). Antalet nya studerande var 3 procent mer än föregående år.

Nya studerande i yrkesutbildning efter utbildningsområdet (Nationell Utbildningsklassificering 2016) och kön 2016

Nya studerande i yrkesutbildning efter utbildningsområdet (Nationell Utbildningsklassificering 2016) och kön 2016

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Soile Lampinen 029 551 3446, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (109,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 27.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2016/aop_2016_2017-09-27_tie_001_sv.html