Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 27.9.2019

Antalet nya studerande i yrkesutbildning 123 100

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet nya studerande i yrkesutbildning som leder till examen till totalt 123 100 under kalenderåret 2018. Av dem var 52 procent kvinnor. Av de nya studerande studerade 85 000 i den yrkesinriktade grundexamensutbildningen, 27 300 i den yrkesinriktade examensutbildningen och 10 800 i specialyrkesexamensutbildningen. Antalet nya studerande var 3 procent färre än året innan.

Nya studerande i yrkesutbildning efter utbildningsområde (Nationella utbildningsklassificering 2016) och kön 2018

Nya studerande i yrkesutbildning efter utbildningsområde (Nationella utbildningsklassificering 2016) och kön 2018

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Soile Lampinen 029 551 3446, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (109,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 27.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2018/aop_2018_2019-09-27_tie_001_sv.html