Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 29.9.2020

Ammatillisessa koulutuksessa 320 100 opiskelijaa

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden 2019 aikana 320 100 opiskelijaa. Heistä 51 prosenttia oli naisia. Opiskelijoista 241 100 opiskeli ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa, 53 900 ammattitutkintokoulutuksessa ja 25 100 erikoisammattitutkintokoulutuksessa. Tiedot perustuvat vuodesta 2019 lähtien pääosin Opetushallituksen Koski-tietovarantoon.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat koulutusalan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2019

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat koulutusalan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2019

Miesten ja naisten osuuksien vaihtelu koulutusaloittain tarkasteltuna oli suurta. Kaikista opiskelijoista, terveys- ja hyvinvointialoilla naisten osuus oli 84 prosenttia, tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalla 13 prosenttia. Tasaisimmin sukupuolten mukaan jakautunut koulutusala oli palvelualat, missä naisia oli 53 prosenttia. Uusia opiskelijoita oli 124 600. Uusista opiskelijoista 86 600 opiskeli ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa, 27 200 ammattitutkintokoulutuksessa ja 10 800 erikoisammattitutkintokoulutuksessa. Uusista opiskelijoista 26 prosenttia opiskeli tekniikan aloilla, 23 prosenttia palvelualoilla sekä 19 prosenttia kaupan ja hallinnon aloilla.

Opiskelijoista 70 prosenttia opiskeli ammatillisen koulutuksen reformin (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017) mukaisessa koulutuksessa. Kaikista opiskelijoista oli 20 prosenttia suorittanut koulutussopimusjaksoja ja 19 prosenttia oppisopimusjaksoja. Sekä koulutussopimus- että oppisopimusjaksoja oli suorittanut 2 prosenttia opiskelijoista. Kaikki opiskelijat eivät olleet suorittaneet vielä tarkasteluaikana kyseisiä jaksoja.

Syksyn poikkileikkausajankohtana 20.9. tutkintoon johtavassa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa oli kaikkiaan 168 100 opiskelijaa. Poikkileikkausopiskelijamäärä ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien opiskelijamäärien kanssa. Vuonna 2019 tieto 20.9. poikkileikkausajankohdalta sisältää kaikki perustutkinto-opiskelijat koulutuksen suoritustavasta (ks. liitetaulukko 1.) riippumatta.

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet 2012–2019

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet 2012–2019

Ammatillisen tutkinnon suoritti 71 600 opiskelijaa vuonna 2019. Ammatillisia perustutkintoja suoritettiin 47 800, ammattitutkintoja 16 100 ja erikoisammattitutkintoja 7 700. Tutkinnon suorittaneita oli 10 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä 54 prosenttia oli naisia. Lähes puolet, 48 prosenttia, suoritti tutkinnon tekniikan sekä kaupan ja hallinnon koulutusaloilta.

Tutkinnon suorittaneista 24 prosentilla oli oppisopimusjaksoja. Koulutussopimusjaksoja oli 10 prosentilla tutkinnon suorittaneista. Sekä oppisopimus- että koulutussopimusjaksoja oli 1 prosentilla. Jos tutkinnon suorittaminen on aloitettu ennen uusien perusteiden voimaantuloa (1.8.2018), tutkinnon voi suorittaa vanhojen perusteiden mukaisesti 31.12.2021 saakka. Tutkintoja, joihin ei sisältynyt koulutus- eikä oppisopimusjaksoja, oli 65 prosenttia.

Tarkempia tietoja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista mm. koulutusmaakunnan ja iän mukaan löytyy tietokantataulukosta .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Aaltonen 029 551 2697, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (218,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2019/aop_2019_2020-09-29_tie_001_fi.html