Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.9.2020

Antalet studerande i yrkesutbildning 320 100

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i yrkesutbildning som leder till examen till totalt 320 100 under kalenderåret 2019. Av dem var 51 procent kvinnor. Av studerande studerade 241 100 i den yrkesinriktade grundexamensutbildningen, 53 900 i den yrkesinriktade examensutbildningen och 25 100 i specialyrkesexamensutbildningen. Uppgifterna baserar sig fr.o.m. år 2019 i huvudsak på Utbildningsstyrelsens informationsresurs Koski.

Studerande i yrkesutbildning efter utbildningsområdet (Nationell Utbildningsklassifering 2016) och kön 2019

Studerande i yrkesutbildning efter utbildningsområdet (Nationell Utbildningsklassifering 2016) och kön 2019

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Helena Aaltonen 029 551 2697, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 29.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2019/aop_2019_2020-09-29_tie_001_sv.html