Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Regional input-output innehåller de regionala tillgångs- och användningstabellerna samt input-outputtabeller baserade på dessa. Uppgifterna i tabellerna preciserar och fördjupar uppgifterna om de regionala räkenskaperna. Tabellerna beskriver produktionsstrukturen i landskapen, förhållandena mellan näringsgrenarna och landskapens beroende av produkter som produceras i andra landskap och i ut-landet. Resultaten från den regionala input-output undersökningen är en integrerad del av regionräkenskaperna. Flödena av varor som beskrivs enligt en enhetlig och logisk ram ökar datainnehållet i de regionala räkenskaperna och förbättrar kvaliteten på uppgifterna. Tillgångs- och användningstabellerna beskriver tillgången på de produkter som utgörs av regionens produktion och import och användningen av dem i produktionen av andra produkter (insatsförbruk-ning), som slutprodukter vid konsumtion, vid investering och export. De symmetriska input-outputtabellerna beskriver beroenden mellan olika näringsgrenar. Med hjälp av analystabeller, som härletts ur input-outputtabellerna, är det möjligt att utreda vilken betydelse produktionen och slutanvändningen inom näringsgrenarna har på den regionala ekonomin och sysselsättningen.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regional input-output [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/apt/meta_sv.html