Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

E-handel
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
E-utbildning
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Efterfrågan
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Egnahemshus
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Köpeskillingsstatistik över fastigheter
Producent: Lantmäteriverket
Ekonomiska förväntningar
Konsumenternas förtroende
Producent: Statistikcentralen
Ekvivalenta inkomster
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Elapparater
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Elektricitet
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Elever
Studerande och examina
Producent: Statistikcentralen
Stöd för lärande
Producent: Statistikcentralen
Ämnesval
Producent: Statistikcentralen
Elförbrukning
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Elpris
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Elproduktion
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Emigration
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Energi
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Energiräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Stenkolsförbrukning
Producent: Statistikcentralen
Träpellets
Producent: Naturresursinstitutet
Energiförbrukning
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Stenkolsförbrukning
Producent: Statistikcentralen
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Energiförbrukning inom boende
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Energikällor
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Träpellets
Producent: Naturresursinstitutet
Energipris
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Energiproduktion
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Energiräkenskaper
Energiräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Energiskatt
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Miljöskatter
Producent: Statistikcentralen
Skatter och avgifter av skattenatur
Producent: Statistikcentralen
Energived
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Enhetsvärdeindex
Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Producent: Tull
Ensamförsörjarfamiljer
Familjer
Producent: Statistikcentralen
Erhållna transfereringar
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Erkännande av faderskap
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Europaparlamentariker
Europaparlamentsval
Producent: Statistikcentralen
Europaparlamentsval
Europaparlamentsval
Producent: Statistikcentralen
Examina
Befolkningens utbildningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Studerande och examina
Producent: Statistikcentralen
Studiernas gång
Producent: Statistikcentralen
Examina inom kulturbranschen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Examinerade
Befolkningens utbildningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Placering efter utbildning
Producent: Statistikcentralen
Export
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för industrin
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Skogsindustrins utrikeshandel
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Träpellets
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Utrikeshandel med varor och tjänster
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandeln med fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Export priser
Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Producent: Tull
Exportpris
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Exportprisindex
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö