Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Handarbeten
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Handel
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Handelsbalans
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Handelsflotta
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Handelskrediter
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Handikappade
FPA:s handikappförmåner och -tjänster
Producent: Folkpensionsanstalten
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Handikappbidrag
FPA:s handikappförmåner och -tjänster
Producent: Folkpensionsanstalten
Hantverks- och konstindustri
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Harmoniserat konsumentprisindex
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Havre
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Havsfiske
Kommersiellt fiske i havet
Producent: Naturresursinstitutet
Heltidsarbete
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Hemarbete
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Hemteknik
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Hemvårdsstöd
Barnavårdsstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Hobbyer
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Hotell
Inkvarteringsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Husbehovsfiske
Fritidsfiske
Producent: Naturresursinstitutet
Husbyggnad
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Byggnads- och bostadsproduktion
Producent: Statistikcentralen
Byggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Husdjur
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Hushåll
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Hushållens förmögenhet
Producent: Statistikcentralen
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Hushållens elförbrukning
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Hushållens energiförbrukning
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Hushållsapparater
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Hushållsavfall
Avfallsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Hushållsel
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Hushållsmaskiner
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Hushållsproduktion
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Hydrologi
Hydrologiska observationer
Producent: Statens miljöförvaltning
Hyggesrester
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Hyresbostäder
Bostadshyror
Producent: Statistikcentralen
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Hyresindex
Bostadshyror
Producent: Statistikcentralen
Hyror
Bostadshyror
Producent: Statistikcentralen
Häktning
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Hälsa
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Hälso- och sjukvård
Företagshälsovård
Producent: Folkpensionsanstalten
Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Hälso- och sjukvårdskostnader
Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Häst
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Höginkomsttagare
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Högskolor
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Höns
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Hönsägg
Produktionen av ägg
Producent: Naturresursinstitutet
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö