Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Samboende
Familjer
Producent: Statistikcentralen
Samhälls-ekonomi
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Samhällsekonomi
Konjunkturindikator för produktionen
Producent: Statistikcentralen
Lönsamhetsundersökningar
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Samhällsengagemang
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Satelliträkenskaper för kultur
Satelliträkenskaper för kultur
Producent: Statistikcentralen
Sektorer
Finansräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Sektorräkenskaper
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Sekundära inkomster
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Semesterresor
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Service
Omsättning inom servicebranschen
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för tjänster
Producent: Statistikcentralen
Service för personer med utvecklingsstörning
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Serviceboende
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Servicenäringar
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Sitc
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Sjukdagpenningar
Sjukdagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukdomar
Läkemedel och ersättningsrättigheter
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukdomsdödlighet
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Sjukfrekvens
Sjukdagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukvårdsersättningar
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukförsäkring
Läkemedel och ersättningsrättigheter
Producent: Folkpensionsanstalten
Recept och ersatta läkemedel
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukdagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukvårdsersättningar
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjuklighet
Läkemedel och ersättningsrättigheter
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukvård
Sjukvårdsersättningar
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukvårdsersättningar
Sjukvårdsersättningar
Producent: Folkpensionsanstalten
Självmord
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Självstudier
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Deltagande i vuxenutbildning
Producent: Statistikcentralen
Sjöfart
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Utrikes sjöfart
Producent: Statistikcentralen
Sjötrafik
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Utrikes sjöfart
Producent: Statistikcentralen
Sjötransport
Utrikes sjöfart
Producent: Statistikcentralen
Skatteinkomster
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Skatteintäkter
Skatter och avgifter av skattenatur
Producent: Statistikcentralen
Skattekvot
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Skatter och avgifter av skattenatur
Producent: Statistikcentralen
Skattepliktiga inkomster
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Skilsmässofrekvens
Ändringar i civilstånd
Producent: Statistikcentralen
Skilsmässofrekvens för registrerade partnerskap
Ändringar i civilstånd
Producent: Statistikcentralen
Skogsarbetare
Timlöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Skogsavverkning
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsbranschen
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Skogsbruk
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Ägande av skogsmark
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsbruket
Privatskogsbrukets rörelseresultat
Producent: Naturresursinstitutet
Rotprisinkomster
Producent: Naturresursinstitutet
Skogen som investeringsobjekt
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten
Producent: Naturresursinstitutet
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsbruksfastighet
Ägande av skogsmark
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsfastighetshelhet
Ägande av skogsmark
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsflis
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsförbättring
Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsförnyelse
Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustri
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrin
Rotprisinkomster
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins utrikeshandel
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustriprodukter
Skogsindustrins utrikeshandel
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsmaskiner
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsodling
Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsskydd
Skogsskydd
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsvård
Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsägande
Ägande av skogsmark
Producent: Naturresursinstitutet
Skolavhoppare
Avbrott i utbildningen
Producent: Statistikcentralen
Skolresestöd
Skolresestöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Skrivandet som hobby
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Skulder
Finansräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Hushållens förmögenhet
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns underskott och skuld
Producent: Statistikcentralen
Skuldsaneringar
Producent: Statistikcentralen
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Utsökningsärenden
Producent: Statistikcentralen
Skuldsanering
Skuldsaneringar
Producent: Statistikcentralen
Skuldsättning
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Skuldsättningsgrad
Finansräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Skörd
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Skördestatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Slakt
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Slakterier
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Slana
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Slutkonsumtion
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Småhus
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Snus
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Social service
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Social trygghet
Underhållsstödet
Producent: Folkpensionsanstalten
Sociala medier
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Sociala relationer
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Sociala utgifter
Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Socialförsäkring
Totala pensionsutgifterna
Producent: Pensionsskyddscentralen
Arbetspensionsförsäkrade i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Arbetspensionstagare i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Statistik över pensionstagarna i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten
Socialskydd
Allmänt bostadsbidrag
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Barnavårdsstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Barnbidrag
Producent: Folkpensionsanstalten
Bostadsbidrag för pensionstagare
Producent: Folkpensionsanstalten
FPA-rehabilitering
Producent: Folkpensionsanstalten
FPA:s handikappförmåner och -tjänster
Producent: Folkpensionsanstalten
Företagshälsovård
Producent: Folkpensionsanstalten
Föräldradagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Läkemedel och ersättningsrättigheter
Producent: Folkpensionsanstalten
Militärunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Moderskapsunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Pensioner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Recept och ersatta läkemedel
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukdagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukvårdsersättningar
Producent: Folkpensionsanstalten
Skolresestöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Utkomststöd
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Socialskyddsavgifter
Arbetskraftskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnadsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Skatter och avgifter av skattenatur
Producent: Statistikcentralen
Socialskyddsfonder
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns underskott och skuld
Producent: Statistikcentralen
Socialvård
Barnskydd
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Utkomststöd
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Socioekonomisk ställning
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Hushållens förmögenhet
Producent: Statistikcentralen
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Socker
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Sommarstugor
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Spannmål
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Spannmålshandel
Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
Producent: Naturresursinstitutet
Spannmålsväxter
Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
Producent: Naturresursinstitutet
Sparande
Hushållens förmögenhet
Producent: Statistikcentralen
Konsumenternas förtroende
Producent: Statistikcentralen
Sparkvot
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Specialfartyg
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Specialundervisning
Stöd för lärande
Producent: Statistikcentralen
Spelande
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Sportfiske
Fritidsfiske
Producent: Naturresursinstitutet
Sprängning
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Språk
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Språkkunskaper
Deltagande i vuxenutbildning
Producent: Statistikcentralen
Spädbarnsdödlighet
Avlidna
Producent: Statistikcentralen
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Spårlängd
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Stamväg
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Starter
Luftfart
Producent: Statistikcentralen
Statens inkomster
Skatter och avgifter av skattenatur
Producent: Statistikcentralen
Statens utgifter
Prisindex för offentliga utgifter
Producent: Statistikcentralen
Statistik
Allmänt bostadsbidrag
Producent: Folkpensionsanstalten
Statligt stöd
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Privatskogsbrukets rörelseresultat
Producent: Naturresursinstitutet
Statsekonomi
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för offentliga utgifter
Producent: Statistikcentralen
Skatter och avgifter av skattenatur
Producent: Statistikcentralen
Statsgaranti
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Statistik över företagsstöd
Producent: Statistikcentralen
Statsskuld
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns underskott och skuld
Producent: Statistikcentralen
Statsstöd
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Statistik över företagsstöd
Producent: Statistikcentralen
Stenkol
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Stenkolsförbrukning
Producent: Statistikcentralen
Sterilisering
Steriliseringar
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Straff
Åtalade, dömda och straff
Producent: Statistikcentralen
Strejker
Statistik över arbetskonflikter
Producent: Statistikcentralen
Stubbar
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Studenthälsovård
Företagshälsovård
Producent: Folkpensionsanstalten
Studerande
Avbrott i utbildningen
Producent: Statistikcentralen
Företagshälsovård
Producent: Folkpensionsanstalten
Skolresestöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Studerande och examina
Producent: Statistikcentralen
Studiernas gång
Producent: Statistikcentralen
Studiestöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Stöd för lärande
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning bland studerande
Producent: Statistikcentralen
Sökande till utbildning
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Vuxenutbildning vid läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Ämnesval
Producent: Statistikcentralen
Studerande inom kulturbranschen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Studieavbrott
Avbrott i utbildningen
Producent: Statistikcentralen
Studiernas gång
Producent: Statistikcentralen
Studielängd
Studiernas gång
Producent: Statistikcentralen
Studielån
Studiestöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Studier
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Studiestöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Studiestöd
Studiestöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Stugliv
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Subjektiv uppfattning om utkomst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Subjektiv utkomst
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Svin
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Svinkött
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Svårtillsatt arbete
Undersökning om lediga arbetsplatser
Producent: Statistikcentralen
Sysselsatta
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Placering efter utbildning
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning bland studerande
Producent: Statistikcentralen
Sädesslag
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Skördestatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Utnyttjad jordbruksareal
Producent: Naturresursinstitutet
Särskilt stöd
Stöd för lärande
Producent: Statistikcentralen
Sågade
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Sågtimmer
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö