Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Umgängesrätt
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Underhåll
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Underhållningselektronik
Massmediestatistik
Producent: Statistikcentralen
Underhållsbidrag
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Underhållsskyldigheten
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Underhållsstöd
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Underhållsstödet
Producent: Folkpensionsanstalten
Underhållstrygghet
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ungdomsarbetslöshet
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Universitet
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Upplevt välbefinnande
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Upplösning av registrerat partnerskap
Ändringar i civilstånd
Producent: Statistikcentralen
Uppvärming av byggnader
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Uppvärmingsenergi
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Utanför arbetskraften
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Utbildning
Avbrott i utbildningen
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens utbildningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Deltagande i vuxenutbildning
Producent: Statistikcentralen
Placering efter utbildning
Producent: Statistikcentralen
Studerande och examina
Producent: Statistikcentralen
Studiernas gång
Producent: Statistikcentralen
Stöd för lärande
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning bland studerande
Producent: Statistikcentralen
Sökande till utbildning
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsekonomi
Producent: Statistikcentralen
Vuxenutbildning vid läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Ämnesval
Producent: Statistikcentralen
Utbildning som leder till examen
Deltagande i vuxenutbildning
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsanordnare
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsformer
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Utbildningskostnader
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsekonomi
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsnivå
Befolkningens utbildningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsutgifter
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsekonomi
Producent: Statistikcentralen
Utbud
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Utexaminerade
Studerande och examina
Producent: Statistikcentralen
Utgifter
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål
Producent: Statistikcentralen
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Miljöskyddsutgifter
Producent: Statistikcentralen
Privatskogsbrukets rörelseresultat
Producent: Naturresursinstitutet
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Utgivare
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Utgivare av dagstidningar
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Utgivare av ljudinspelningar
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Utgivare av tidskrifter
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Utgående turism
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Utkomst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Utkomstskydd för arbetslösa
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Utkomststöd
Utkomststöd
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Utlandsställning
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Utländska direktinvesteringar
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Utländska direktinvesteringar
Producent: Statistikcentralen
Utländskt ägarskap
Utländska dotterbolag i Finland
Producent: Statistikcentralen
Utlänningar
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Erhållande av finskt medborgarskap
Producent: Statistikcentralen
Inkvarteringsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Studerande och examina
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Åtalade, dömda och straff
Producent: Statistikcentralen
Utrikesfart
Utrikes sjöfart
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandel
Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Producent: Tull
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Skogsindustrins utrikeshandel
Producent: Naturresursinstitutet
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Träpellets
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Utrikeshandel med varor och tjänster
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandeln med fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Utsläpp
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Luftutsläpp efter näringsgren
Producent: Statistikcentralen
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Växthusgaser
Producent: Statistikcentralen
Utsökning
Utsökningsärenden
Producent: Statistikcentralen
Utsökningsgäldenär
Utsökningsärenden
Producent: Statistikcentralen
Utvandring
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Utvinning av mineral
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö