Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Bostadshushåll och personer efter upplåtelseform 1970–2019

Upplåtelseform 1970            1980           1990           2000           2010           2015         2018      2019     
Bostadshushåll Totalt 1 419 082 1 781 771 2 070 307 2 295 386 2 537 197 2 634 339 2 705 499 2 734 219
  Ägarbostad 856 613 1 120 128 1 476 782 1 457 349 1 661 480 1 698 102 1 707 990 1 710 877
Hyresbostad 546 718 536 827 533 539 740 345 772 103 837 882 900 080 922 561
Annan eller okänd 15 751 124 816 59 986 97 692 103 614 98 355 97 429 100 781
Personer Totalt 4 400 497 4 618 781 4 927 430 5 081 354 5 264 580 5 363 637 5 390 540 5 399 397
  Ägarbostad 2 836 894 3 193 720 3 800 416 3 563 463 3 792 946 3 813 335 3 776 409 3 757 587
Hyresbostad 1 503 945 1 270 756 1 027 228 1 366 993 1 278 323 1 364 224 1 432 342 1 455 665
Annan eller okänd 59 658 154 305 99 786 150 898 193 311 186 078 181 789 186 145

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Rämö 029 551 3450, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2019, Tabellbilaga 3. Bostadshushåll och personer efter upplåtelseform 1970–2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2019/01/asas_2019_01_2020-10-14_tau_003_sv.html