Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Bostadsbeståndet 2020

Tre miljoner bostäder

I slutet av år 2020 fanns det 3 124 000 bostäder i Finland. Av dessa var 358 000 bostäder utan permanent boende. Bostadsbeståndet ökade med 49 000 bostäder från året innan. Sedan år 1990 har bostadsbeståndet ökat med 931 000 bostäder, dvs. med i genomsnitt 31 000 bostäder årligen. År 2020 fanns det 201 000 fler bostäder utan permanent boende än år 1990. Ökningen av bostadsbeståndet har avtagit jämfört med föregående decennier. Flest bostäder byggdes under 1970- och 1980- talen. Bostadsbyggandet har koncentrerats till urbana kommuner. Av de bostäder som färdigställdes under åren 1995–2020 är 80 procent belägna i urbana kommuner.

Fyrtiosju procent av alla bostäder fanns i flervåningshus

Ännu år 1990 fanns det nästan lika många bostäder i fristående småhus som i flervåningshus. Då fanns det 939 000 bostäder i flervåningshus och bara 4 000 färre i fristående småhus. Under 1990-talet ökade emellertid andelen bostäder i flervåningshus. I slutet av år 2020 var andelen bostäder i flervåningshus 47 procent av alla bostäder, dvs. 1 468 000, vilket är 289 000 fler bostäder i flervåningshus än i fristående småhus. Antalet radhus har mer än tiodubblats sedan år 1970. Då fanns det bara 30 000 radhusbostäder, i slutet av år 2020 var antalet redan 420 000.

Relativt många flervåningshus saknar hiss

Sedan 2005 har hissen varit obligatorisk  i flervåninghus med tre eller fler våningar. Mellan 1995 och 2004 var hissen obligatorisk i flervåninghus med minst fyra våningar. Ungefär 26 500 flervåningshus hade fler än tre våningar. Av dessa saknade 2 200 hiss. I de flervåningshus som hade fler än tre våningar och saknade hiss fanns det 64 000 bostäder och totalt 85 000 boende. Av dessa hade 14 000 fyllt 65 år. I hus med exakt tre våningar var det ännu mer sällsynt med hiss. Av de 355 000 bostäder som fanns i trevåningshus var 24 procent belägna i hus med hiss. I trevåningshusen utan hiss bodde 362 000 finländare, av vilka 76 000 hade fyllt 65 år.

År 2020 färdigställdes totalt omkring 35 800 bostäder

År 2020 färdigställdes totalt omkring 35 800 bostäder, av vilka 6 300 var småhusbostäder, 2 900 radhusbostäder och 26 300 flervåningshusbostäder. I huvudstadsregionen färdigställdes omkring 13 100 nya bostäder och av dem var 11 300 bostäder i flervåningshus. Av dessa nya flervåningshusbostäder var 65 procent hyresbostäder i slutet av år 2020

Figur 1. Bostäder som färdigställdes år 2020, st

Figur 1. Bostäder som färdigställdes år 2020, st

I de nya flervåningshus som färdigställdes år 2020 fanns det 15 200 hyresbostäder. Av dem var omkring 4 400 räntestödshyresbostäder som understöds av staten.

Medelytan i bostäderna stora skillnaden

År 2020 var den genomsnittliga lägenhetsytan i bostäder 79,4 kvadratmeter. Medelytan i bostadsbeståndet har ökat med ungefär 20 kvadratmeter sedan år 1970. Medelytan i enrummare var 34 m2, i tvårummare 54 m2 och i bostäder med tre rum och kök 79 m2. Trots att den genomsnittliga storleken på bostäder ökat fanns det ungefär 145 000 bostäder som var mindre än 30 m2. Å andra sidan var bara 27 procent av bostäderna 100 m2 eller över. Bostäderna med ett rum och kök eller kokvrå var 481 000 till antalet, dvs. 15 procent av bostadsbeståndet. Den vanligaste bostadstypen var två rum och kök eller kokvrå. Totalt fanns det 938 000 bostäder av den här typen, dvs. 30 procent av hela bostadsbeståndet.

Tabell 1. Golvyta per bostad (m2) efter hustyp 1970–2020

År Hustyp
Totalt Fristående småhus Rad- och kedjehus Flervåningsbostadshus Övriga byggnader
1970 60,0 66,0 73,0 51,0 54,0
1980 69,3 83,6 71,7 54,8 55,5
1990 74,4 95,3 70,2 55,8 59,7
2000 76,5 101,9 70,0 56,1 59,8
2010 79,5 108,4 71,2 56,5 60,7
2015 80,0 111,0 71,3 56,4 60,9
2019 79,3 112,3 71,4 55,6 60,3
2020 1) 79,4 112,8 71,3 55,5 61,8
1) Hustypen baserar sig på byggnadsklassificeringen 2018.

Medelytan i ägarbostäder var 97 m2 och största delen av ägarbostäderna finns i småhus. Däremot är största delen av hyresbostäderna flervåningshusbostäder, vars medelyta är 52 m2. I bostadsbeståndet har upplåtelseform i regel bara definierats för bostäder med permanent boende. För bostäder utan permanent boende har upplåtelseform definierats då bostaden är belägen i arava- eller räntestödshyresbostad eller annan hyresbostadshus eller bostaden har tillfälligt boende. Av alla bostäder var mera än en miljon hyresbostäder i slutet av år 2020 och 953 000 av dem hade permanent boende. Antalet permanent boende hyresbostäder har ökat med 212 600 bostäder från år 2000.

Allt fler fritt finansierade hyresbostäder

Enligt Statistikcentralen färdigställdes totalt 35 700 nya bostäder år 2020, av vilka 51 procent var hyresbostäder. Av de färdigställda bostäderna var omkring 13 100 fritt finansierade hyresbostäder, och hyresbostäderna med statens räntestöd var 4 900. Bland de byggnader som färdigställts under detta decennium finns de i genomsnitt tre gånger fler frittfinansierade hyresbostäder än räntestödsbostäder. Av dessa frittfinansierade hyresbostäder finns 32 procent inom huvudstadsregionen och av hyresbostäderna med räntestöd 45 procent.


Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Ronkainen 029 551 3425, Anu Rämö 029 551 3450, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2020, 1. Bostadsbeståndet 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2020/01/asas_2020_01_2021-10-14_kat_001_sv.html