Översikter

2019
Allmän översikt
2018
Allmän översikt
2017
Allmän översikt
2016
Allmän översikt
2015
Allmän översikt
2014
Allmän översikt
2013
Allmän översikt
2012
Allmän översikt
2011
Allmän översikt
2010
Allmän översikt
2009
Allmän översikt
2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/kat_sv.html