Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2008-2011, GWh

  2008         2009         2010         2011        
Uppvärmning av bostadsbyggnader 51 245 54 872 60 589 51 863
Egentliga bostadsbyggnader totalt 48 735 52 219 57 695 49 275
- Fristående småhus 28 174 30 188 33 781 29 204
- Kedjade småhus 5 281 5 629 6 093 5 250
- Flervåningsbostadshus 15 280 16 402 17 821 14 821
Fritidsbostadsbyggnader 2 510 2 653 2 894 2 588
Hushållsapparater 1) 9 806 10 033 10 289 10 021
- Belysning 3 384 3 568 3 603 3 570
- Matlagning 737 740 746 736
- Övriga elapparater 5 685 5 725 5 940 5 715
Boende, totalt 61 051 64 905 70 878 61 884
Av uppvärmning av bostadsbyggnader
- Uppvärmning av bastu 2 749 2 753 2 756 2 755
- Uppvärmning av bruksvatten 9 422 9 476 9 529 9 580
1) I hushållsapparaternas förbrukning ingår utöver elförbrukning också användning av naturgas i spisar.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jonna Hakala 09 1734 3419, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2011, Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2008-2011, GWh . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2011/asen_2011_2012-11-16_tau_001_sv.html