Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2011, GWh

  Trä   Torv    Kol      Tung
brännolja
Lätt
brännolja
Naturgas Värme-
pumps-
energi 1)
Fjärrvärme Elektricitet 2) Totalt
Boende, totalt 14 116 98 4 87 4 758 371 3 173 17 313 21 964 61 884
Uppvärmning av bostadsbyggnader 14 116 98 4 87 4 758 361 3 173 17 313 11 953 51 863
Egentliga bostadsbyggnader 12 442 97 4 87 4 714 360 3 062 17 311 11 198 49 275
- Fristående småhus 12 228 91 4 3 699 124 2 902 1 764 8 392 29 204
- Kedjade småhus 124 1 383 75 149 2 793 1 725 5 250
- Flervåningsbostadshus 90 5 87 632 161 11 12 754 1 081 14 821
Fritidsbostadsbyggnader 1 674 1 0 44 1 111 2 755 2 588
Hushållsapparater 10 10 011 10 021
- Belysning 3 570 3 570
- Matlagning 10 726 736
- Övriga elapparater 5 715 5 715
Av uppvärmning av bostadsbyggnader
-Uppvärmning av bastu 1 778 977 2 755
- Uppvärmning av bruksvatten 470 17 1 25 1 008 73 430 4 906 2 650 9 580
Symboler:
0 = Siffran mindre än hälften av den enhet som använts
– = Värdet noll
1) Med värmepumpsenergi avses energi som utvinns med värmepumpar från miljön (land, luft eller vatten) och som används för uppvärmning av byggnader. El som förbrukas av värmepumpar vid uppvärmning och nedkylning ingår i elförbrukning för uppvärmning.
2) I eluppvärmning av bostadsbyggnader har inräknats direkt och ackumulerande värme, tilläggsuppvärmning med el, elgolvvärme, el som används av värmepumpar, uppvärmning av bruksvatten med el, elektriska bastuugnar samt el som förbrukas av uppvärmningssystem och utrustning för värmedistribution.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jonna Hakala 09 1734 3419, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2011, Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2011, GWh . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2011/asen_2011_2012-11-16_tau_002_sv.html