Liitekuvio 1. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2012

Liitekuvio 1. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2012
Käytetyt energialähteet 66 682 GWh. 

Ryhmä Muu sisältää seuraavat energialähteet: maakaasu 0,6 %, turve 0,1 %, raskas polttoöljy 0,1 % ja hiili 0,01 % asumisen energiankulutuksesta.

Lähde: Asumisen energiankulutus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jonna Hakala 09 1734 3419, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 13.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2012, Liitekuvio 1. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asen/2012/asen_2012_2013-11-13_kuv_001_fi.html