Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2008-2012, GWh

  2008       2009       2010       2011       2012      
Uppvärmning av bostadsbyggnader 50 984 54 435 60 963 52 989 58 600
Egentliga bostadsbyggnader totalt 48 475 51 782 58 068 50 401 55 805
- Fristående småhus 28 319 30 576 34 893 30 205 33 724
- Kedjade småhus 5 250 5 511 5 991 5 289 5 773
- Flervåningsbostadshus 14 906 15 695 17 184 14 907 16 308
Fritidsbostadsbyggnader 2 509 2 653 2 895 2 588 2 795
Hushållsapparater 1) 8 582 8 610 8 326 8 221 8 082
- Belysning 3 037 2 866 2 654 2 590 2 538
- Matlagning 712 713 711 701 694
- Övriga elapparater 4 833 5 031 4 961 4 930 4 850
Boende, totalt 59 566 63 045 69 289 61 210 66 682
Av uppvärmning av bostadsbyggnader
- Uppvärmning av bastu 2 853 2 870 2 880 2 871 2 895
- Uppvärmning av bruksvatten 9 418 9 474 9 522 9 584 9 658
1) I hushållsapparaternas förbrukning ingår utöver elförbrukning också användning av naturgas i spisar.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jonna Hakala 09 1734 3419, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2012, Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2008-2012, GWh . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2012/asen_2012_2013-11-13_tau_001_sv.html