Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.11.2013

Asumisen energiankulutus kasvoi vuonna 2012

Asumiseen, eli asuinrakennusten lämmitykseen ja kotitalouslaitteisiin, kului energiaa 66 682 gigawattituntia (GWh) vuonna 2012. Kulutus kasvoi edellisestä vuodesta yhdeksän prosenttia. Lämmitysenergian kulutus kasvoi 11 prosenttia, mutta kotitalouslaitteiden energiankulutus laski kaksi prosenttia. Asuinrakennusten lämmityksen yleisin energialähde vuonna 2012 oli kaukolämpö, jonka kulutus kasvoi kymmenen prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen asumisen energiankulutus -tilastoon.

Asumisen energiankulutus

Asumisen energiankulutus

Asumiseen käytettiin sähköä vuonna 2012 yhteensä 22 240 gigawattituntia (GWh), joka on viisi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Sähkön kulutus vastaa 33 prosenttia asumisen energiankulutuksesta. Seuraavaksi eniten käytettiin kaukolämpöä, 29 prosenttia, ja puuta, 23 prosenttia. Asumisen osuus energian loppukäytöstä on keskimäärin 20 prosenttia.

Asuinrakennusten lämmitykseen kului energiaa 58 600 gigawattituntia (GWh) vuonna 2012. Lämmityksen yleisin energialähde oli kaukolämpö, jota kulutettiin 19 346 gigawattituntia (GWh). Seuraavaksi eniten kulutettiin puuta ja sähköä. Näiden kolmen energialähteen osuus oli yli 80 prosenttia asuinrakennusten lämmitysenergian kulutuksesta. Lämpöpumppujen käyttö asuinrakennusten lämmityksessä on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2012 lämpöpumppuenergian osuus lämmitysenergiasta oli seitsemän prosenttia. Lämpöpumppuenergialla tarkoitetaan lämpöpumpuilla ympäristöstä talteenotettua energiaa, jota käytetään sisätilojen lämmitykseen. Ilmalämpöpumppujen jäähdytyskäyttö ei sisälly tilastossa lämmitysenergiaan.

Lämmitysenergian vuosittaiseen tarpeeseen vaikuttaa ulkoilman lämpötila, jonka muutoksia seurataan lämmitystarveluvulla. Ilmatieteen laitoksen mukaan harvinaisen lämpimän vuoden 2011 jälkeen vuosi 2012 oli tavanomainen. Helmikuu 2012 oli kuitenkin poikkeuksellisen kylmä kasvattaen lämmitysenergian tarvetta. Asuinrakennusten lämmitysenergian kulutuksessa on huomioitu sekä päälämmitysjärjestelmän energiankulutus, että sitä täydentävien muiden lämmitysmuotojen energiankulutus.

Kotitalouslaitteiden energiankulutus vuonna 2012 oli 8 082 gigawattituntia (GWh). Kotitalouslaitteiden energialähteenä käytetään pääosin sähköä, jota kulutettiin 8 072 gigawattituntia (GWh). Lisäksi ruoanvalmistuksessa käytettiin maakaasua 10 gigawattituntia (GWh). Kotitalouslaitteiden energiasta ruoan valmistukseen käytettiin prosentti ja valaistukseen kaksi prosenttia vähemmän energiaa kuin edellisenä vuonna.

Muiden sähkölaitteiden kulutus laski kaksi prosenttia. Muut sähkölaitteet käsittävät mm. kylmälaitteet, pesu- ja kuivauskoneet, televisiot ja tietokoneet laitteineen, hissit ja autonlämmityksen. Adato Energia Oy:n kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 -tutkimuksen mukaan ruoan valmistuksen kulutuksen laskua selittää kotona alusta asti valmistetun ruoan määrän väheneminen. Siirtyminen energiatehokkaisiin lamppuihin on puolestaan pienentänyt valaistuksen sähkönkäyttöä. Muiden sähkölaitteiden kulutuksen laskuun vaikuttaa mm. televisioiden ja niiden lisälaitteiden valmiustilakulutusten pieneneminen.

Tilasto perustuu asuinrakennusten lämmitysenergian kulutuksen osalta Tilastokeskuksen laskentamalliin, jossa on hyödynnetty useita eri tietolähteitä. Kotitalouslaitteiden energiankulutustiedot vuodelta 2011 perustuvat Adato Energia Oy:n kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 -tutkimukseen. Muiden vuosien tiedot on arvioitu vuosien 2006 ja 2011 kotitalouksien sähkönkäyttö -tutkimusten perusteella.


Lähde: Asumisen energiankulutus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jonna Hakala 09 1734 3419, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (263,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asen/2012/asen_2012_2013-11-13_tie_001_fi.html