Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2008-2013, GWh

  2008        2009        2010        2011        2012       2013       
Uppvärmning av bostadsbyggnader 51 633 54 851 61 167 53 874 58 480 55 140
Egentliga bostadsbyggnader totalt 49 093 52 166 58 233 51 258 55 677 52 503
- Fristående småhus 28 893 30 927 34 987 30 991 33 572 31 493
- Kedjade småhus 5 296 5 557 6 054 5 344 5 807 5 538
- Flervåningsbostadshus 14 904 15 682 17 192 14 923 16 298 15 472
Fritidsbostadsbyggnader 2 540 2 685 2 934 2 616 2 803 2 637
Hushållsapparater 1) 8 629 8 976 8 972 8 217 8 750 8 287
- Belysning 3 257 3 044 2 702 2 482 2 349 2 115
- Matlagning 712 713 711 701 614 595
- Övriga elapparater 4 660 5 219 5 559 5 034 5 787 5 577
Boende, totalt 60 262 63 827 70 139 62 091 67 230 63 427
Av uppvärmning av bostadsbyggnader
- Uppvärmning av bastu 2 853 2 870 2 880 2 871 2 894 2 903
- Uppvärmning av bruksvatten 9 418 9 475 9 522 9 584 9 658 9 727
1) I hushållsapparaternas förbrukning ingår utöver elförbrukning också användning av naturgas i spisar.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jonna Hakala 029 551 3419, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 14.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2013, Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2008-2013, GWh . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2013/asen_2013_2014-11-14_tau_001_sv.html