Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2013, GWh

  Trä Torv Kol Tung brännolja Lätt brännolja Naturgas Värme-
pumps-
energi 1)
Fjärrvärme Elektricitet 2) Totalt
Boende, totalt 14 502 49 3 87 4 357 346 4 262 18 311 21 510 63 427
Uppvärmning av bostadsbyggnader 14 502 49 3 87 4 357 336 4 262 18 311 13 233 55 140
Egentliga bostadsbyggnader 12 810 48 3 87 4 305 335 4 145 18 309 12 461 52 503
- Fristående småhus 12 571 42 3 - 3 432 99 3 757 2 053 9 536 31 493
- Kedjade småhus 149 1 - - 278 77 358 2 884 1 791 5 538
- Flervåningsbostadshus 90 5 - 87 595 159 30 13 372 1 134 15 472
Fritidsbostadsbyggnader 1 692 1 0 - 52 1 117 2 772 2 637
Hushållsapparater - - - - - 10 - - 8 277 8 287
- Belysning - - - - - - - - 2 115 2 115
- Matlagning - - - - - 10 - - 585 595
- Övriga elapparater - - - - - - - - 5 577 5 577
Av uppvärmning av bostadsbyggnader
- Uppvärmning av bastu 1 787 - - - - - - - 1 116 2 903
- Uppvärmning av bruksvatten 470 16 1 25 871 70 610 5 073 2 591 9 727
Symboler:
– = Värdet noll
0 = Siffran mindre än hälften av den enhet som använts
1) Med värmepumpsenergi avses energi som utvinns med värmepumpar från miljön (land, luft eller vatten) och som används för uppvärmning av byggnader. El som förbrukas av värmepumpar vid uppvärmning och nedkylning ingår i elförbrukning för uppvärmning.
2) I eluppvärmning av bostadsbyggnader har inräknats direkt och ackumulerande värme, tilläggsuppvärmning med el, elgolvvärme, el som används av värmepumpar, uppvärmning av bruksvatten med el, elektriska bastuugnar samt el som förbrukas av uppvärmningssystem och utrustning för värmedistribution.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jonna Hakala 029 551 3419, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 14.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2013, Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2013, GWh . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2013/asen_2013_2014-11-14_tau_002_sv.html