Figurbilaga 1. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2015

Figurbilaga 1. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2015
Använda energikällor 61 TWh.
Gruppen Övriga innehåller följande energikällor: naturgas och flytgas 0,7 %, torv 0,1 %, tung brännolja 0,1 % och kol 0,005 % av energiförbrukningen inom boende.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jonna Hakala 029 551 3419, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2015, Figurbilaga 1. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2015/asen_2015_2016-11-18_kuv_001_sv.html